Kolejarska Służba Krwi

Już ponad 50 lat działamy w służbie społeczeństwa

KMKM
KMKM

Spotkanie HDK

Spotkanie HDK
W dniu 27 kwietnia b.r. w siedzibie Zakładu Mazowieckiego odbyło się spotkanie Prezesów i przedstawicieli Klubów HDK PKP Energetyka S.A. z Przewodniczącym Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, Panem Łukaszem Derylakiem. Członkowie Klubu HDK przy Zakładzie Mazowieckim piastują funkcje w strukturach zarządczych KSK: Mirosław Artecki jako Wiceprzewodniczący ds. Krwiodawstwa oraz Wojciech Zdunek jako Członek Zarządu.
Na spotkaniu poruszone zostały przede wszystkim sprawy statutu oraz współpracy z PCK. Na chwilę obecną KSK posługuje się statutem PCK-owskim, w którym udało się wypracować zmiany pozwalające na włączenie w jego struktury dużych grup zawodowych w tym wypadku kolejarzy, pod nazwą sekcje. Trwają prace nad zawarciem takiego porozumienia z PCK, które pozwoli naszym Klubom bez przeszkód działać w strukturach KSK. Ustalone zostało, iż podpisane  w 2009 roku porozumienie 
z PCK o programie „Energia dla Życia” nie stoi w żadnej sprzeczności z przyłączaniem się Klubów do KSK, zaś sama „Energia dla Życia” jest programem, który może być realizowany w ramach działań KSK. Przedstawiciele Klubów oraz reprezentanci KSK postanowili wspólnie aktywnie włączać się we wszystkie akcje, promujące krwiodawstwo w Grupie PKP oraz aktywnie wspierać i zachęcać wszystkich oddających krew pracowników.
 
DSC 0005
DSC 0011