Kolejarska Służba Krwi

Już ponad 50 lat działamy w służbie społeczeństwa

KMKM
KMKM

O Nas

Kolejarska Służba Krwi, ma swoją bogatą i dość długą tradycję, w 2013 roku obchodziliśmy jej 50-lecie powstania oraz 55-lecie powstania Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Historia Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK, jako organu zarządzającego Kolejarską Służbą Krwi sięga roku 1990, kiedy to w Polsce rozpoczęły się transformacje ustrojowe i zmiany gospodarcze. Podjęto wówczas decyzję o ustanowieniu jednego organu, który będzie zarządzał Kolejarską Służbą Krwi, a jednocześnie będzie współpracował z wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za dawstwo krwi jak również z Ministerstwem Komunikacji.
W 1990 roku zebrała się grupa inicjatywna i za zgodą ówczesnego Ministra Komunikacji została powołana do życia Krajowa Rada Kolejarskich Klubów HDK PCK. W tamtym okresie Polskie Koleje Państwowe były jedną firmą mającą podział na 8 Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych, w związku z tym ustalono, że Krajowa Rada zostanie dostosowana do struktur już panujących w taki sposób aby każda z Dyrekcji Okręgowych miał swój oddział Kolejarskiej Służby Krwi.
Zadaniami jakie stały przed Krajową Radą to głównie: prowadzenie działalności zmierzającej do popularyzowania idei Honorowego Krwiodawstwa w środowisku kolejarskim, pomoc w tworzeniu klubów HDK na PKP, organizacja okolicznościowych imprez, uroczystości i rajdów dla kolejowych krwiodawców. 
Te cele udawało się spełniać do dnia 8 listopada 2000 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Ustawa zadała potężny cios nie tylko w Polską Kolej ale również w krwiodawców - ludzi, którzy niosą bezinteresownie pomoc drugiemu człowiekowi. Zaczęły się ciężkie czasy dla Kolejarskiej Służby Krwi, wiele klubów HDK postawionych zostało w stan likwidacji, niektóre z ocalałych dostawały wypowiedzenia ze swoich siedzib, zaczął się ogólny chaos związany z niezrozumieniem ludzi działających społecznie w słusznej idei, wszystko to wiązało się z zaprzestaniem działalności K.S.K. na ponad 10 lat. Niestety ze względu na panującą w ówczesnym czasie zawieruchę i ograniczenie a wręcz zabranie przywilejów krwiodawcom, kolejarze już w dużo pomniejszonej ilości oddawali krew. W ostatnim czasie co raz częściej słyszymy o ogólnym problemie braku krwi, który dotyka również kolej, w końcu średnia wieku pracowników to ponad 45 lat a młodych pracowników nie przybywa.
 
W związku z tym, w grudniu 2012 roku podjęliśmy działania zmierzające do wskrzeszenia Kolejarskiej Służby Krwi, a co za tym idzie do ponownego zjednoczenia środowiska Wszystkich Kolejarzy, którym bliskie jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. W obecnej chwili zrzeszamy już przeszło 2000 kolejarzy z różnych spółek, związków zawodowych i firm współpracujących z koleją. Zapraszamy wszystkich, którzy są związani z transportem kolejowym i chcą z Nami wspólnie działać dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.
Niech odnowionym hasłem Kolejarskiej Służby Krwi będą słowa, „Służba i Krew to Nasz Cel”.
 
Przewodniczący Kolejarskiej Służby Krwi.
1963 – 1990 – dr praw Andrzej Fersten założyciel Kolejarskiej Służby Krwi
Przewodniczący Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK od 1990 roku.
21.05.1990 – 27.09.1991 – Edward Szajowski
27.09.1991 – 13.11.1991 – p.o. Mirosław Golec
13.11.1991 – 06.02.1998 – Mirosław Golec
06.02.1998 – 12.04.2003 – Edward Szajowski
12.04.2003 – 22.05.2008 – Paweł Bernacki
21.05.2004 – działalność zawieszona.
03.10.2012 – p.o. Łukasz Derylak
21.01.2013 – Łukasz Derylak