Kolejarska Służba Krwi

Już ponad 50 lat działamy w służbie społeczeństwa

KMKM
KMKM

Poradnik

Szanowni Państwo, tutaj możecie się dowiedzieć wszystkiego o tym jak zostać krwiodawcą i jakie przywileje z tego tytułu przysługują.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Twojemu cennemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane. Ponownie będzie się mógł uśmiechać i przede wszystkim żyć! Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.

Jeżeli:

 • jesteś osobą pełnoletnią, a nie przekroczyłeś 65-ego roku życia
 • czujesz się zdrowy
 • ważysz nie mniej niż 50 kg
 • pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi

zjedz lekki posiłek, zabierz dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, pozwalającym na stwierdzenie tożsamości i zgłoś się do Rejestracji w siedzibie najbliższego dla Twojego miejsca zamieszkania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bądź jego oddziału terenowego. Na naszej stronie głównej znajdują się loga RCKiK sprawdźcie, które Regionalne Centrum znajduje się najbliżej Was. Są również przypadki, kiedy względy zdrowotne uniemożliwiają Nam oddanie krwi.

Bezwzględne przeciwwskazania do oddania krwi

 • ciężkie choroby układu: krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego
 • zakażenie chorobami zakaźnymi (np. HIV, żółtaczka, kiła)
 • zachowania seksualne o podwyższonym ryzyku zarażenia chorobami zakaźnymi
 • używanie środków psychoaktywnych
 • choroby krwi
 • łuszczyca
 • cukrzyca
 • nowotwory złośliwe

Czasowa niezdolność do oddania krwi

 1. zabieg operacyjny, endoskopia, tatuaż, przekłucie uszu i innej części ciała - uniemożliwiają oddawanie krwi na okres 6 miesięcy od momentu ich wykonania
 2. pobyt w zakładzie karnym oraz 6 miesięcy po jego opuszczeniu
 3. okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
 4. przebyte infekcje, gorączka >38oC, przyjmowanie antybiotyków - dwa tygodnie od zakończenia objawów lub leczenia
 5. szczepienia przeciw: grypie, WZW typu A - 48 godzin, WZW typu B -  7 dni
 6. okres ciąży i 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży oraz w okresie karmienia
 7. pobyt w krajach, w których istnieje możliwość zakażenie wirusem Zachodniego Nilu - 28 dni. Po powrocie z krajów, w których istnieje zagrożenie możliwość zakażenia malarią - 12 miesięcy.

Przyjmowanie witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazaniem do oddania krwi.

O czym musisz wiedzieć przed oddaniem krwi. 

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, HIV, wirusem żółtaczki zakaźnej B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Ponieważ od daty zakażenia np. wirusami żółtaczki, HIV do momentu wykrycia tych wirusów przez badania diagnostyczne może upłynąć okres nawet kilku miesięcy, dawca musi wypełnić kwestionariusz, w którym zadawane są także intymne pytania, które pozwalają określić, czy oddana krew będzie bezpieczna dla pacjenta. Pamiętaj o możliwości zarażenia drugiej osoby, mimo że badania diagnostyczne nie potwierdzają obecności czynników chorobotwórczych (tzw. okienko serologiczne) i nie oddawaj krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na możliwość zarażenia.

Ryzyko stwarzają:

 1. wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
 2. kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
 3. kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
 4. kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
 5. kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.
 7. Nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych.

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

 Co robić w dzień oddania krwi

Aby jak najlepiej się czuć podczas oddawania krwi i później zrób następujące rzeczy:
 

 • zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi
 • pij dużo soków owocowych i wody
 • unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku w dniu oddania krwi

Sposoby pobierania krwi

Pobieranie krwi metodą konwencjonalną tzn. krwi pełnej

Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi pełnej, która zawiera krwinki czerwone, krwinki płytkowe, krwinki białe i osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych, jałowych pojemników z tworzywa sztucznego. Oddanie 450 ml krwi trwa ok. 5-10 minut. Przerwa pomiędzy kolejnymi pobraniami krwi pełnej nie może być krótsza niż 8 tygodni. W ciągu roku mężczyzna może oddać krew pełną 6 razy a kobieta 4 razy.

Pobieranie preparatów metodą aferezy

Zabiegi wykonuje się przy pomocy urządzeń zwanych separatorami, które umożliwiają pobieranie od dawcy tylko wybranych składników krwi. W ten sposób można pobierać:

 • osocze
 • płytki krwi
 • krwinki czerwone (erytrocyty)
 • krwinki białe (leukocyty)

Pobieranie osocza - plazmafereza

 1. od jednego dawcy nie można pobrać w okresie roku więcej niż 25 litrów netto (tj. bez dodatku antykoagulantu)
 2. w okresie jednego tygodnia nie można pobrać od jednego dawcy więcej niż 1,5 litra osocza netto
 3. jednorazowo, bez uzupełniania objętości krążącej, od dawcy można pobrać metodą plazmaferezy nie więcej niż 650 ml osocza netto
 4. przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie, chyba że lekarz wyrazi zgodę na skrócenie tej przerwy
 5. pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej

Pobieranie płytek krwi - trombafereza

Jednorazowo pobiera się 300-400 ml płytek zawieszonych w osoczu. Stosuje się zestawy jednorazowego użytku. Zabieg trwa od 1 do 2 godzin. Przerwy pomiędzy zabiegami trombaferezy nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Zabiegi trombaferezy mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku

Pobieranie krwinek czerwonych - erytroafereza

Jednorazowo pobiera się 600 ml krwinek czerwonych. Stosuje się zestawy jednorazowego użytku. Zabieg trwa ok. 1,5 godziny. Krwinki czerwone można oddawać co 6 miesięcy. 

Pobieranie krwinek białych - leukafereza

Jednorazowo pobiera się 200 ml krwinek białych. Stosuje się zestawy jednorazowego użytku. Zabieg trwa 2 godziny. Krwinki białe można oddawać tą metodą co 4 tygodnie, nie częściej niż 12 razy w roku.

Krew i jej znaczenie biologiczne

Krew jest płynną tkanką, której nie udało się niczym w pełni zastąpić
Krew składa się z komórek (krwinki czerwone, płytki krwi, krwinki białe) i części płynnej - osocza (plazma).

Krwinki czerwone

Ich wnętrze wypełnia hemoglobina, barwnik który nadaje krwinkom czerwony kolor i służy do przenoszenia tlenu. Krwinki czerwone stanowią ok. 40% objętości całej krwi. Osobami najbardziej potrzebującymi krwinek czerwonych są chorzy, którzy utracili swoją własną krew w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego.

Płytki krwi

Płytki krwi są najmniejszymi komórkami krwi i odpowiadają za proces krzepnięcia. Płytki krwi przetacza się chorym z zaburzeniami krzepnięcia, pacjentom z białaczką i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii.

Osocze

Osocze ma zabarwienie żółte, stanowi ok. 55% objętości krwi i zawiera wiele białek pełniących istotne funkcje w organizmie. Przetacza się je najczęściej chorym z dużą utratą krwi, z zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach, urazach.

Oznaczenia grup krwi w układach AB0 i Rh

U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją substancje grupowe, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi. Można oznaczyć 4 podstawowe grupy krwi:

 • grupa O - brak substancji grupowej na krwinkach,
 • grupa A -istnieje substancja grupowa A,
 • grupa B - istnieje substancja grupowa B,
 • grupa AB - istnieje substancja grupowa A i B na krwinkach

Oprócz substancji grupowych na krwinkach czerwonych w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnej substancji grupowej np.

 • grupa O - przeciwciała anty-A i anty-B
 • grupa A - przeciwciała anty-B
 • grupa AB - nie posiada przeciwciał

Czynnik Rh

Na krwinkach czerwonych oprócz substancji grupowych ABO u 85% ludzi występuje czynnik D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. U pozostałych 15% czynnik ten nie występuje i zalicza się ich do grupy Rh ujemnej.

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi

Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” otrzymuje osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Honorowemu Dawcy Krwi i Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:

Bez kolejki do lekarza 

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&;dzialnr=4&artnr=1036&czartnr=5

Oprócz własnej satysfakcji z pomocy drugiemu człowiekowi Honorowym Dawcą Krwi przysługują odznaczenia.

Tytuł „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia  działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  Tytuł przysługuje osobie, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Rozporządzenia w sprawie równoważonej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważonej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie

tytułów i odznak honorowych Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126,

poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się´, co następuje: 

§ 1. 

Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

1) 3 litry osocza;

2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;

4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

 • od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym
 • od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37
 • Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego
  http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/broszury-podatkowe

Osobie, która posiada tytuł  „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i przedstawi legitymację, przysługuje bezpłatne (do wysokości limitu finansowania) zaopatrzenie w:

 • leki, które Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza dentystę, felczera, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych

Osoby uprawnione obowiązane są do okazania lekarzowi lub felczerowi wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie  a osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&;ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=596&ma=010934

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_zdp_02072008.pdf

 
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów:

 • Bolesławiec
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: legitymacja wystawiona przez Polski Czerwony Krzyż
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Głogów
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, zamieszkali w Głogowie, którzy oddali honorowo ponad 15 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni)
  Dokument upoważniający: legitymujący się imiennym zaświadczeniem wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu - Oddział Terenowy w Głogowie, zawierającego informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 15 l krwi w przypadku kobiet i ponad 5 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości - na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Jelcz-Laskowice
  Osoby uprawnione: a) kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
  b) mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: Brak
 • Legnica
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo ponad 20l krwi (kobiety) i ponad 25l (mężczyźni) Dokument upoważniający: Imienne zaświadczenie wydane przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni) okazywane wraz z dokumentem tożsamości.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Lubin
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, którzy oddali honorowo pond 20 l krwi (kobiety) i ponad 25 l krwi (mężczyźni)
  Dokument upoważniający: na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zawierające adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo 20 l krwi w przypadku kobiet i 25 l krwi w przypadku mężczyzn, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Oleśnica
  Osoby uprawnione: a) kobiet, które oddały 5 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
  b) mężczyzn, którzy oddali 6 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Oława
  Osoby uprawnione: a) kobiet, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
  b) mężczyzn, którzy oddali 18 litrów krwi lub odp. tej objętości ilość innych jej składników
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji honorowego dawcy krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: Brak
 • Polkowice
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, zamieszkali w gminie Polkowice, którzy oddali honorowo ponad 20 litrów krwi (kobiety) i ponad 25 litrów krwi (mężczyźni)
  Dokument upoważniający: na podstawie imiennego zaświadczenia wydanego przez Oddziały Terenowe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, okazywanego wraz z dokumentem tożsamości
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Świdnica
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi PCK I-go stopnia
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I go stopnia wraz z dokumentem tożsamości.
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Wałbrzych
  Osoby uprawnione: Krwiodawcy w czasie powrotu z punktu krwiodawstwa, po oddaniu krwi na trasie punkt krwiodawstwa – miejsce zamieszkania
  Dokument upoważniający: Dowód osobisty i wpis do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK o oddaniu krwi w dniu przejazdu
  Ulga: 100% - w dniu oddawania krwi
  Źródło: 
 • Wrocław
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
  a) mężczyźni-18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  b) kobiety-15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  Dokument upoważniający: legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (odznaka honorowa I stopnia)
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Brodnica
  Osoby uprawnione: Honorowi zasłużeni krwiodawcy I stopnia
  Dokument upoważniający: Zaświadczenie wydane przez Zarząd PCK w Brodnicy
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Bydgoszcz
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi
  - kobiety, które oddały w dowolnym okresie oddały co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  - mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie oddały co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Grudziądz
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są członkami Polskiego Czerwonego Krzyża.
  Dokument upoważniający: Zaświadczenie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Grudziądzu poświadczające, że honorowy dawca krwi oddał co najmniej 25 litrów krwi.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Inowrocław
  Osoby uprawnione: Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, które oddały minimum 18 litrów krwi
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi oraz dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Świecie
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi zarejestrowani na terenie Gminy Świecie
  Dokument upoważniający: na podstawie ważnej legitymacji HDK stwierdzającej oddanie 18 litrów krwi, potwierdzonej przez Urząd Miejski w Świeciu
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Toruń
  Osoby uprawnione: czynni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Rejonowego PCK w Toruniu, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie
  Dokument upoważniający: bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu ważny na dany rok kalendarzowy
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi zarejestrowani w rejestrze Zarządu Okręgowego PCK w Toruniu którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999r.
  Dokument upoważniający: bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez MZK w Toruniu ważny na dany rok kalendarzowy
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Włocławek
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali minimum 20 litrów krwi;
  Dokument upoważniający: wpis w książce Honorowego Dawcy Krwi, poświadczający oddanie 20 litrów krwi; 
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Biała Podlaska
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie aktualnej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Chełm
  Osoby uprawnione: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddał co najmniej 12 litrów krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie ważnej legitymacji honorowego dawcy krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kraśnik
  Osoby uprawnione: Honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 12,5 litra krwi.
  Dokument upoważniający: Legitymacja HDK (PCK ze zdjęciem) + Wpis do legitymacji o ilości oddanej krwi i nadaniu srebrnej odznaki ZHDK
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Lublin
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.
  - kobieta, która oddała co najmniej 15 litrów krwi
  - mężczyzna, który oddał co najmniej 18 litrów krwi
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: Lublin
 • Puławy
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
  Dokument upoważniający: na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego w oparciu o dowód osobisty i wpisu do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego przez Zarząd Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławac
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Gorzów Wielkopolski
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi, legitymujący się oddaniem honorowo conajmniej: mężczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi, zamieszkali w Gorzowie Wlkp.
  Dokument upoważniający: legitymacja Honorowego Dawcy Krwi w sztywnej okładce z potwierdzonym wpisem oddania: mężczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Zielona Góra
  Osoby uprawnione: osobom zamieszkałym na terenie Miasta Zielona Góra i Gmin, o których mowa w pkt. 2, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" przez właściwego ministra do spraw zdrowia lub którym nadano tytuł i odznakę ‘‘Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" nadany przez "Polski Czerwony Krzyż", za oddanie w przypadku kobiet 15 litrów krwi, mężczyzn 18 litrów krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Na podstawie tych dokumentów oraz dowodu tożsamości MZK wyda imienne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Bełchatów
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi (zameldowani na terenie Gminy Miasto Bełchatów)
  Dokument upoważniający: legitymacja wraz z dokumentem tożsamości
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kutno
  Osoby uprawnione: Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są na liniach miejskich i podmiejskich (poza liniami nocnymi): zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający legitymację ZHDK I stopnia, II. Do korzystania z biletów ulgowych na liniach miejskich i podmiejskich ( poza liniami nocnymi) uprawnieni są: zasłużeni honorowi dawcy krwi, posiadający legitymację ZHDK II i III stopnia. 
  Dokument upoważniający: 
  Ulga: 100% / 50%
  Źródło: 
 • Łowicz
  Osoby uprawnione: honorowych dawców krwi, posiadających honorowe odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Polskiego Czerwonego Krzyża
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Łódź
  Osoby uprawnione: mieszkańcy Łodzi, którym nadano odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" lub będący krwiodawcami, którzy bezpłatnie oddali nie mniej niż 22 litry krwi
  Dokumenty uprawniające: legitymacją "Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczeniem o oddaniu nie mniej niż 22 litrów krwi, wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość i miejsce zamieszkania.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Pabianice
  Osoby uprawnione: honorowym dawcom krwi, który oddali ponad 20 litrów krwi
  Dokumenty upoważniający: na podstawie zaświadczenia wydanego przez Stację Krwiodawstwa
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Piotrków Trybunalski
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi I stopnia
  Dokumenty upoważniający: legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem wydana przez Zarząd Okręgowy PCK (tylko dla mieszkańców Piotrkowa Tryb.)
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Sieradz
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi zasłużeni dla Zdrowia Narodu zamieszkali w Sieradzu
  Dokument upoważniający: na podstawie wpisu do legitymacji honorowego Dawcy Krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy PCK w Sieradzu wraz z dowodem osobistym.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Skierniewice
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie stosownej legitymacji, poświadczonej pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Zarządu Okręgowego PCK lub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Zduńska Wola
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi zamieszkali w Zduńskiej Woli, którzy oddali 25 l krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie wpisu do legitymacji honorowego dawcy krwi potwierdzonego przez Zarząd Rejonowy PCK w Zduńskiej Woli wraz z dowodem osobistym.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Zgierz (tylko autobusy)
  Osoby uprawnione: osoby wyróżnione Tytułem Honorowym "Zgierski Dawca Krwi"
  Dokument upoważniający: na podstawie imiennej legitymacji
  Ulga: 100%
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi - mieszkańcy Zgierza, posiadający odznakę I stopnia (tylko w autobusach)
  Dokument upoważniający: na podstawie imiennej legitymacji
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Kraków
  Osoby uprawnione: Dawcy Krwi - osoby, które oddały bezpłatnie
  - co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników - mężczyźni
  - co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników - kobiety
  Dokument upoważniający: Bilet wolnej jazdy imienny wydany przez Gminę Miejską Kraków na podstawie odpowiedniej legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, wydanej według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Nowy Sącz
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi (w rozumieniu art. 6 ust.1 i 2 ustawy o publicznej służbie krwi) - na podstawie dokumentu wydanego przez MPK na wniosek Stowarzyszeń zrzeszających Honorowych Dawców Krwi lub indywidualnie Honorowych Dawców Krwi nie zrzeszonych w stowarzyszeniach Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów Honorowych Dawców Krwi:
  1/ Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali min. 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety i co najmniej raz w roku kalendarzowym po otrzymaniu uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo oddadzą krew przynajmniej w ilości 450 ml
  2/ W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały tracą ważność dotychczasowe uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wydane Honorowym Dawcom Krwi przez Spółkę MPK sp. z o.o. w Nowym Sączu 3/ Stowarzyszenia skupiające członków oddających krew zobowiązane są do przedstawienia Spółce MPK sp. z o.o w Nowym Sączu listy aktywnych krwiodawców w 2008r. w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Osoby nie zrzeszone w stowarzyszeniach przedstawiają Spółce MPK Sp. z o.o. w takim samym terminie legitymację Honorowego Dawcy Krwi potwierdzającą ilość oddanej krwi
  4/ W latach następnych weryfikacja list dokonywana będzie jeden raz w roku przez Spółkę MPK Sp. z o.o, po przedstawieniu przez Stowarzyszenia skupiające członków oddających krew, wykazu aktywnych krwiodawców w terminie do 31 grudnia mijającego roku. Weryfikacja uprawnień osób nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach odbywa się na tych samych zasadach po przedstawieniu przez nich Spółce MPK sp. z o.o. legitymacji i stosownych zaświadczeń z punktu krwiodawstwa
  5/ Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz krwiodawców zameldowanych w Gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł "Porozumienie międzygminne" w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób środkami komunikacji miejskiej
  6/ Krwiodawcom, którzy osiągnęli wiek uniemożliwiający aktywne oddanie krwi lub, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą jej oddawać, a oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów
  7/ Spółka MPK Sp. z o.o honoruje krwiodawców, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą oddawać krwi, a oddali minimum 18 litrów krwi mężczyźni i 8 litrów krwi kobiety na podstawie zaświadczenia wydanego przez punkt krwiodawstwa
  Dokument upoważniający: 
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Tarnów
  Osoby uprawnione: I grupa: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników (w przypadku kobiet) albo co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników (w przypadku mężczyzn)
  II grupa: honorowi dawcy krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkt krwiodawstwa Dokument upoważniający: I grupa: legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem stwierdzająca nadanie odznaki "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I stopnia oraz dowód osobisty
  II grupa: specjalny bilet wydany przez ZKM w Tarnowie na wniosek osoby uprawnionej
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Ciechanów
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 30 litrów krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie biletu imiennego wydanego przez ZKM w Ciechanowie Spółka z o.o. Warunkiem wydania biletu jest imienne zaświadczenie wydane przez Zarząd PCK w Ciechanowie, potwierdzone przez punkt krwiodawstwa o ilości oddanej krwi.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Grodzisk Mazowiecki
  Osoby uprawnione: Honorowi Krwiodawcy którzy oddali ponad 3L krwi (w przypadku kobiet) i ponad 6L krwi (w przypadku mężczyzn)
  Dokument upoważniający: za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, wystawionego przez Burmistrza gminy Grodzisk Mazowiecki
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Ostrołęka
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi. którzy oddali :
  - mężczyźni 18 i więcej litrów krwi.
  - kobiety 15 i więcej litrów krwi.
  Dokument upoważniający: na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji honorowego dawcy krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Płock
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I-go stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II i III stopnia przez okres 2 lat od daty ostatniego oddania krwi
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II-go i III-go stopnia oraz Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
  Ulga: 100%
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi I, II i III stopnia przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi.
  Dokument upoważniający: - Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi I-go II-go i III-go stopnia ze zdjęciem z podaniem daty ostatniego oddania krwi a w przypadku braku zdjęcia:
  - Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi I-go II-go i III-go stopnia z podaniem daty ostatniego oddania krwi wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości.
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Radom
  Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu: kobiety 15 litrów, mężczyźni 25 litrów krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników
  Dokument upoważniający: na podstawie ważnego imiennego biletu wolnej jazdy, wydanego przez MZDiK.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Siedlce
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali, co najmniej 20 litrów krwi.
  Dokument upoważniający: Książeczka honorowego dawcy krwi z wpisem o ilości oddanej krwi, potwierdzona przez Punkt Krwiodawstwa i podpis Prezesa Zarządu PCK, wraz z dokumentem tożsamości.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Sochaczew
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I ; II Stopnia
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Warszawa
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
  – 18 litrów krwi pełnej – mężczyźni,
  – 15 litrów krwi pełnej – kobiety
  lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  Dokument upoważniający: Legitymacja o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Głuchołazy
  Osoby uprawnione: będący zasłużonymi honorowymi dawcami krwi
  Dokument upoważniający: Administrator Strefy Płatnego Parkowania wydaje winietę upoważniającą do nieodpłatnego parkowania na podstawie legitymacji ZHDK
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kędzierzyn-Koźle
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla
  Dokument upoważniający: Dokument tożsamości oraz legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, o której mowa w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Dębica (strefa miejska)
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi - I go stopnia, którzy oddali powyżej 18 l krwi
  Dokument upoważniający: Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi PCK z wpisem o nadaniu I stopnia
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Jarosław
  Osoby uprawnione: honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: na podstawie stosownej legitymacji
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Jasło
  Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi.
  Dokument upoważniający: na podstawie stosownej legitymacji z dowodem osobistym
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Krosno
  Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 30 litrów krwi
  Dokument upoważniający: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi i dokument stwierdzający miejsce zamieszkania w Krośnie
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Mielec
  Osoby uprawnione: Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi
  Dokument upoważniający: Imienny bilet elektroniczny wydany przez MKS.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Przemyśl
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. (Dz. U. Nr 65 poz. 573)
  Dokument upoważniający: na podstawie właściwej legitymacji Ministra ds. Zdrowia.
  Ulga: 100%
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, o których mowa w §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie określania wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz. U. Nr 180, poz. 1324) 
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Rzeszów
  Osoby uprawnione: czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi
  Dokument upoważniający: wkładka do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Sanok
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (po oddaniu co najmniej 20 l. krwi) w granicach administracyjnych miasta Sanok
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie osoby uprawnionej lub zaświadczenie o oddaniu co najmniej 20 litrów krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Stalowa Wola
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 16 litrów krwi
  Dokument upoważniający: bilet wolnej jazdy wydany przez ZMKS (ww. osoby winny udokumentować prawo do bezpłatnego przejazdu)
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Tarnobrzeg
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, którzy oddali 20 litrów krwi
  Dokument upoważniający: legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie osoby uprawnionej lub zaświadczenie o oddaniu co najmniej 20 litrów krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Augustów
  Osoby uprawnione: osoby legitymujące się legitymacją „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Białystok
  Osoby uprawnione: Krwiodawcy z obszaru objętego miejską komunikacją zbiorową, którzy oddali:
  - kobiety -18 litrów krwi lub 40 litrów osocza,
  - mężczyźni - 25 litrów krwi lub 50 litrów osocza, 
  Dokument upoważniający: na podstawie zaświadczenia wydanego przez organizatora zbiorowego transportu miejskiego w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Bielsk Podlaski
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi po oddaniu 15 litrów (kobiety)- 18 litrów (mężczyźni) krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Hajnówka
  Osoby uprawnione: zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Łomża
  Osoby uprawnione: zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Sokółka
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: na podstawie ważnej legitymacji "Honorowego Dawcy Krwi" I stopnia wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Suwałki
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, posiadający odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  Dokument upoważniający: Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i dokument tożsamości
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Chojnice
  Osoby uprawnione: krwiodawcy na terenie miasta, którzy oddali minimum 20 litrów krwi
  Dokument upoważniający: Książeczka honorowego dawcy krwi z wpisanym litrażem
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Gdańsk
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia i dokument ze zdjęciem
  Ulga: 100%
  Ulga nie dotyczy SKM
  Źródło: 
 • Gdynia
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi tj. mężczyźni, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) lub kobiety, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników)
  Dokument upoważniający: na podstawie odpowiedniej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości
  Ulga: 100% - zwykłych, przyspieszonych i nocnych
  50% - specjalnych
  Ulga nie dotyczy SKM
  Źródło: 
 • Kwidzyn
  Osoby uprawnione: Honorowi krwiodawcy I stopnia
  Dokument upoważniający: Legitymacja ZHDK I stopnia, dowód tożsamości
  Ulga: Cena biletu jednorazowego: 0,20 zł, miesięcznego: 7,70 zł
  Źródło: 
 • Lębork
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali 18 litrów krwi.
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Malbork
  Osoby uprawnione: Członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi – mężczyźni, 16 litrów krwi – kobiety)
  Dokument upoważniający: na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji wydanej przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Słupsk
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi mieszkańcy Słupska i Powiatu Słupskiego, którzy oddali minimum: kobiety - 18 litrów krwi, mężczyźni - 25 litrów krwi (opłata manipulacyjna za wydanie rocznego biletu wynosi 20 zł).
  Dokument upoważniający: Bilet roczny wydany przez ZIM w Słupsku
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Starogard Gdański
  Osoby uprawnione: zasłużony honorowy dawca krwi I-go stopnia Starogardzkiego Punktu Krwiodawstwa 
  Dokument upoważniający: na postawie legitymacji wydanej przez Pomorski Zarząd PCK
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Tczew
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów
  Dokument upoważniający: - legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej oraz biletem przewoźnika upoważniającym do bezpłatnego przejazdu z pieczęcią Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Tczewie
  - zaświadczenie o oddaniu co najmniej 18 litrów krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Wejherowo
  Osoby uprawnione: osoby posiadające legitymacje "Zasłużonego Honorowego Dawcy PCK" I stopnia;
  Dokument upoważniający: legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK" I stopnia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Bielsko-Biała
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi ustaleni na podstawie listy Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku-Białej
  Dokument upoważniający: na podstawie biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów wraz z dowodem osobistym.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Częstochowa
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: a) na podstawie ważnego biletu elektronicznego zapisanego na „e – karcie”
  b) na podstawie ważnego biletu papierowego jednorazowego ulgowego dziennego, nocnego lub czasowego i ważnej legitymacji Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi wydanej przez uprawnione organy. W przypadku legitymacji bez zdjęcia niezbędny jest dokument stwierdzający tożsamość,
  Ulga: 50%
  Źródło: 
 • Racibórz
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi. (na terenie miasta Racibórz)
  Dokument upoważniający: Uprawnienie do bezpłatnego lub częściowo odpłatnego przejazdu , musi być potwierdzone ważnym dokumentem , okazywanym osobie uprawnionej do kontroli . 
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Rybnik
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi z przyznaną odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”
  Dokument upoważniający: na podstawie e – Karty imiennej wydanej na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia z Rejonowej Rady Krwiodawstwa, lub ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi o aktywnym członkostwie,
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Zawiercie
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydanej przez Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kielce
  Osoby uprawnione: Zasłużeni, Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji I stopnia i dowodu osobistego.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Ostrowiec Świętokrzyski
  Osoby uprawnione: honorowi krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji honorowego dawcy, potwierdzająca ilość oddanej krwi, wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Sandomierz
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 15 litrów krwi,
  Dokument upoważniający: Legitymacja HDK (wraz z wbitą pieczątką ZR PCK uprawniającą do darmowych przejazdów) + dowód osobisty
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Skarżysko-Kamienna
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi którzy oddali minimum :
  - kobiety 15 litrów krwi,
  - mężczyźni 25 litrów krwi.
  Na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Starachowice
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi (15l kobiety, 18l mężczyźni) PCK Region Starachowice
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym (może też być karta elektroniczna lub bilet o nominale 0zł)
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Elbląg
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia
  Dokument upoważniający: Imienna EKM wydana na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I Stopnia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość i miejsce zamieszkania. W okresie przejściowym tj. do 30.06.2011 r. na podstawie w/w dokumentów.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Ełk
  Osoby uprawnione: Posiadacze odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” nadawanej honorowemu dawcy krwi:
  a) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, albo
  b) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
  Dokument upoważniający: na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wraz z dokumentem tożsamości
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Iława
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy krwi II stopnia
  Dokument upoważniający: legitymacja Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kętrzyn
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I, II i III stopnia
  Dokument upoważniający: Ważna legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Olsztyn
  Osoby uprawnione: Bezpłatne przejazdy tylko w granicach administracyjnych miasta Olsztyn Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Ostróda
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II Stopnia
  Dokument upoważniający: legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II Stopnia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Szczytno
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: na podstawie aktualnej legitymacji „Zasłużony Dawca Krwi I Stopnia” tj. oddanie co najmniej 18 litrów krwi
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kalisz
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia
  Dokument upoważniający: Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych winni posiadać dokument potwierdzający przynależność do danej grupy uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Konin
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są mieszkańcami Konina
  Dokument upoważniający: legitymacja wydana przez MZK-Konin w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Krotoszyn (teren gminy)
  Osoby uprawnione: Zasłużeni honorowi dawcy krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie dwóch legitymacji: HDK oraz ZHDK po oddaniu 5/6 litrów wraz z dowodem osobistym
  Ulga: 78%
  Źródło: 
 • Leszno
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi
  Dokument upoważniający: Legitymacja wystawiona przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Piła
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK
  Dokument upoważniający: Aktualna legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK I stopnia oraz aktualne zaświadczenie wydane przez Zarząd Rejonowy PCK w Pile o uprawnieniu.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Poznań
  Osoby uprawnione: Kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników i mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  Dokument upoważniający: legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" wydana przez Polski Czerwony Krzyż, wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi wydaną przez:
  a) Polski Czerwony Krzyż,
  b) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  c) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  d) Centrum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Ostrów Wielkopolski
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia. Tylko w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania krwiodawcy
  Dokument upoważniający: Legitymacja I stopnia wydana przez Zarząd Główny PCK w Warszawie wraz z dowodem tożsamości
  Ulga: 100% - w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
  Ulga: 100% (Ulga obowiązuje tylko na linii K-1 i M) - Poza granicami administracyjnymi miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Według podpisanych umów z gminami
  Źródło: 
 • Wągrowiec
  Osoby uprawnione: Zasłużeni HDK PCK mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta Wągrowca i gminy Wągrowiec z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską
  Dokument upoważniający: legitymacja Zasłużony HDK wydana przez PCK
  Ulga: 100%
  Uchwała nr XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 roku i porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2009 roku
  Źródło:  
 • Białogard
  Osoby uprawnione: zasłużeni honorowi dawcy krwi I i II stopnia będący stałymi mieszkańcami powiatu białogardzkiego
  Dokument upoważniający: Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" I lub II stopnia
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Kołobrzeg (w granicach administracyjnych miasta)
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów - mężczyźni, 15 litrów - kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego
  Dokument upoważniający: Bilet elektroniczny spersonalizowany
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów - mężczyźni, 10 litrów - kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego
  Dokument upoważniający: Bilet elektroniczny spersonalizowany
  Ulga: 100%
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia (po oddaniu 18 litrów - mężczyźni, 15 litrów - kobiety) zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
  Osoby uprawnione: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia (po oddaniu 12 litrów - mężczyźni, 10 litrów - kobiety) przez okres 1 roku od daty ostatniego oddania krwi, zamieszkali na terenie Powiatu Kołobrzeskiego
  Dokument upoważniający: Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia stwierdzająca ilość oddanej krwi wraz z Legitymacją Honorowego Dawcy Krwi zawierającą datę ostatniego oddania krwi wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość
  Ulga: 75%
  Kołobrzeg (poza granicami administracyjnymi miasta)
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali przynajmniej 25 litrów krwi oraz honorowe dawczynie krwi, które oddały 15 litrów krwi - jeśli są mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego
  Dokument upoważniający: Bilet elektroniczny spersonalizowany
  Ulga: 100%
  Osoby uprawnione: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali przynajmniej 25 litrów krwi oraz honorowe dawczynie krwi, które oddały 15 litrów krwi - jeśli są mieszkańcami powiatu kołobrzeskiego
  Dokument upoważniający: Legitymacja Komunikacji Miejskiej wydana na podstawie dokumentów potwierdzonych przez stacje krwiodawstwa w Kołobrzegu
  Ulga: 75%
  Źródło: 
 • Koszalin (na wszystkich liniach)
  Osoby uprawnione: honorowi dawcy krwi posiadający tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I-go stopnia (ponad 18 litrów krwi), zamieszkali w Koszalinie oraz w powiecie koszalińskim
  Dokument upoważniający: dla honorowych dawców krwi posiadających tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" I- go stopnia - ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi (powyżej 18 litrów krwi) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Stargard Szczeciński
  Osoby uprawnione: Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest zasłużony honorowy dawca krwi, który łącznie spełnia następujące warunki:
  oddał honorowo:
  - kobieta - 15 litrów krwi pełnej lub równoważną ilość osocza lub płytek krwi,
  - mężczyzna - 25 litrów krwi pełnej lub równoważną ilość osocza lub płytek krwi;
  jest zrzeszony w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża od co najmniej 15 lat;
  jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
  Dokument upoważniający: legitymacja, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego załącznika, wydana przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Szczecin
  Osoby uprawnione: 1. Osobą uprawnioną do bezpłatnych przejazdów jest honorowy dawca krwi, który:
  1) oddał honorowo minimum 15 litrów krwi i osocza,
  2) oddawał krew przez co najmniej 10 lat.
  Dokument upoważniający: Poświadczenie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej stanowi legitymacja wydana przez Urząd Miejski w Szczecinie, podpisana przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta. Bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej przez osoby uprawnione nastąpić może wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji.
  Ulga: 100%
  Źródło: 
 • Szczecinek
  Osoby uprawnione: Honorowi Dawcy Krwi Zasłużeni I stopnia (po oddaniu 18 litrów krwi mężczyźni i 15 litrów krwi kobiety), zrzeszeni w Klubach Honorowych Dawców Krwi, zamieszkali na terenie powiatu szczecineckiego
  Dokument upoważniający: legitymacja „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" wydana przez Zarząd Okręgowy PCK w Szczecinie lub Koszalinie + dokument uprawniający do bezpłatnego korzystania z Komunikacji Miejskiej wydany przez Komunikację Miejską w Szczecinku.
  Ulga: 100%
  Źródło: Szczecinek
 • Świnoujście
  Osoby uprawnione: zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  Dokument upoważniający: na podstawie specjalnej „karty bezpłatnego przejazdu autobusami „Komunikacji Autobusowej” sp. z o.o. Świnoujście” wydanej przez Polski Czerwony Krzyż w Świnoujściu (po zdaniu co najmniej 15 litrów krwi) okazanej wraz z dowodem tożsamości
  Ulga: 100%
  Źródło: 

Skrót do podstaw prawnych:

Podstawy prawne z późn. zmianami: (Dz.U.97.106.681) ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi;  (Dz.U.97.2.14) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego;(Dz.U.2004.261.2602) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku; (Dz.U.2004.263.2625) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych;(Dz.U.1991.80.350)ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. z dnia 26 lipca 1991 i (Dz.U.2010.226.1478); (Dz.U.2004.210.2135) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; (Dz.U.2010.23.119) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i (Dz.U.2011.122.696); (Dz.U.2006.180.1324) i (Dz.U.2005.65.573) rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie określenie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznak

źródło : ,